22 Ağustos 2011 Pazartesi

UNDP-Türkiye Yönetişim ÇalışmalarıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye'de Demokratik Yönetişim'in güçlendirilmesi için bazı çalışmalar yapıyor. İlgilenenlere:
http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=3132