literatür-kitap
KAYFOR 12 BİLDİRİLER KİTABI

                                          http://etkinlik.adu.edu.tr/kayforxii/default.asp?idx=313338

Korel Göymen'in bu çalışması çok boyutlu bir incelemeler bütünü.... Turizm, yerel yönetim, bölge kalkınması, küresel sivil toplum, yerel kalkınma kitabın tamamında incelenen konular...