16 Kasım 2011 Çarşamba

5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nun Bildiri Kitabı Çıktı

ANKARA - TEPAV tarafından 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen "5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu"nda sunulan bildiriler ile yapılan tartışmalar bir kitapta toplanarak yayımlandı.
"Sanayi Politikasının Yönetişimi" teması altında ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliğinde düzenlenen sempozyumun bildiri kitabı çıktı. Kitap, “sanayi politikasının yönetişimi” teması altında iki gün süren sempozyumda “ticaret ve sanayi politikası”, “yerel sınai kalkınma”, “teşvik sistemi”, “finansmana erişim”, “devlet yardımları”, “özel ekonomik bölgeler” ve “kümelenme” gibi konularda yapılan sunum ve tartışmalardan oluşuyor.
5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, yurtiçi ve yurtdışından alanın akademi, kamu, özel sektör ile sivil toplum kesiminden uzman ve temsilcilerini biraraya getirmişti. Türkiye gibi büyük ve karmaşık ekonomiye yapıya sahip bir ülke için çok boyutlu bir konu olan  “sanayi politikasının yönetişimi” teması, sempozyumda aktif katılımla ve çok boyutlu olarak ele alınmıştı.