29 Aralık 2011 Perşembe

BİLGİ ÇAĞI VE "AÇIK" KAMU YÖNETİMİ

Bilgi çağı olarak da adlandırılan bu çağ, coğrafyalar arasındaki bütün sınırları ve sınırlılıkları kaldırdı. Bütün ülkeler adeta iç içe yaşıyor hale geldi. Uzak yakın bütün ülkelerin sorunları, gelişmeleri, ürünleri, siyaseti anında bütün ülkelerden izlenebiliyor; deyim yerindeyse dünya her toplumun ve coğrafyanın sorununu birlikte yaşıyor, müdahil olabiliyor; bireyler, gruplar, kurumlar ve devletler adeta “tek toplumun aktörleri” gibi davranabiliyorlar.  Siyaset, yönetim, ekonomi ve kültür daha bir “kavranabilir” hale geldi. İşte, bugünkü çabaların odak noktasında, “yeni iletişim teknolojileri ve olanakları ile toplumlar için ne tür yeni kazanımlar sağlanabileceği” yer almaktadır.

Bugünlerde sosyal bilimler alanındaki bütün akademik çalışmalar, hükümetlerin oldukça karmaşık sorunlarla karşı karşıya olduğuna; iklim değişikliği, enerji kıtlığı, yoksulluk, demografik dengesizlikler, güvenlik ve kamusal kararların meşruiyeti gibi sorunların temel gündem maddeleri arasında yer aldığına vurgu yapıyorlar.
Oysa, yönetimde sürekli “reform” yapılmaktadır ve buna rağmen krizler giderek büyümektedir. Açık yönetim, yurttaşların kamu kurum ve kuruluşlarının almış olduğu kararlara ve resmi belgelere kolaylıkla ulaşabilmesini anlatan bir kavramdır. Barack Obama 2009 yılında, Açık Yönetim ile ilgili konuşurken yurttaşlara şöyle sesleniyordu: “Siz yönetimin gözü ve kulağı olabilirsiniz.” Devamında yurttaşlarla birlikte çalışarak kamu kurumlarına güveni yeniden oluşturacağını, böylece sistemin şeffaf, halk katılımına ve işbirliğine dayanan bir yapıya kavuşabileceğini belirtiyordu:
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment

5 Aralık 2011 Pazartesi

DEMOKRATİK YÖNETİŞİM

Demokratik yönetişimle ilgili olarak UNDP Türkiye önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların geniş özetini ilgili web sayfasında bulabilirsiniz.
Genel olarak Demokratik Yönetişim Programı çalışma alanları:
1.
Adalete Erişim ve Hukukun Üstünlüğü
2. İnsan Hakları ve Güvenlik Sektörü Yönetişimi 
3. Yerel Yönetim ve Sivil Katılım  4. Kamu Yönetimi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele
5. Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

16 Kasım 2011 Çarşamba

5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nun Bildiri Kitabı Çıktı

ANKARA - TEPAV tarafından 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen "5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu"nda sunulan bildiriler ile yapılan tartışmalar bir kitapta toplanarak yayımlandı.
"Sanayi Politikasının Yönetişimi" teması altında ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliğinde düzenlenen sempozyumun bildiri kitabı çıktı. Kitap, “sanayi politikasının yönetişimi” teması altında iki gün süren sempozyumda “ticaret ve sanayi politikası”, “yerel sınai kalkınma”, “teşvik sistemi”, “finansmana erişim”, “devlet yardımları”, “özel ekonomik bölgeler” ve “kümelenme” gibi konularda yapılan sunum ve tartışmalardan oluşuyor.
5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, yurtiçi ve yurtdışından alanın akademi, kamu, özel sektör ile sivil toplum kesiminden uzman ve temsilcilerini biraraya getirmişti. Türkiye gibi büyük ve karmaşık ekonomiye yapıya sahip bir ülke için çok boyutlu bir konu olan  “sanayi politikasının yönetişimi” teması, sempozyumda aktif katılımla ve çok boyutlu olarak ele alınmıştı.

8 Ekim 2011 Cumartesi

Open Government: Kentlerin Kamuya Açılması

A first step towards freeing London’s data:

Kamu yönetiminin, kentlerin açık yönetim uygulamaları gittikçe güçleniyor... Londra örneği de bunlardan birisi...

9 Eylül 2011 Cuma

11 Eylül ve 10 yıl sonra... Küresel Yönetişim

11 Eylül 2011 pazar günü 11 Eylül saldırısının 10. yıldönümü ve bu nedenle dünyanın her tarafında konu yeniden gündeme geliyor.
Amerikalı ve Almanları buluşturan Heinrich Böll vakfı karmaşık bir video hazırlamış... Yani yarı Almanca, yarı İngilizce...
Yeşiller Partisi'nin vakfı olan Heinrich Böll Stiftung'da Cem Özdemir'in çok kısa bir konuşmasına da yer veriliyor...
Demokrasi, özgürlük, dönüşüm, yönetişim... Ezilen, ölen, yok olan, birbirini hunharca katleden bir dünyayı kurtarmaya çalıştığını söyleyen zengin dünya ve terör korkusu...
Bu insanların/ülkelerin gerçekten demokrasiye ihtiyacı mı var, yoksa Batılı zengin ülkeler için bir tehdit oluşturmasınlar diye terbiyeye mi?
yorumu çok uzun elbette...
Buyrun, küresel yönetişimin bir başka örneği:
http://www.youtube.com/watch?v=CXS5E_sUCw4&feature=player_embedded

Vakıf, bütün Alman vakıfları gibi daha çok gelişmekte olan ülkelerle ilgileniyor. Bu vakfın çalışmalarına bakılarak da "büyük devlet" etkinliklerini kavramak mümkün sanırım...

Almanya'da CDU'nun, SPD'nin ve Yeşiller'in dünya çapında faaliyet gösteren vakıfları bulunmaktadır...
Heinrich Böll Vakfı için bakınız:
http://www.boell.de/weltweit/weltweit.html

4 Eylül 2011 Pazar

Open Government Avusturya

Kamu Yönetiminde Açıklık ya da Açık Yönetimle ilgili
Avusturya çalışmaları...
Ülkelerin bu konulardaki çabaları her geçen gün artıyor...

1 Eylül 2011 Perşembe

OPEN GOVERNMENT, CONNECTED CITIES, E-GOVERNMENT: Prof. Dr. Jörn von Lucke

Yönetişim, açık yönetim, açık bütçe, bilişim kentleri ve e-devlet konularında oldukça önemli sayıda literatür birikimi yaşanmaktadır.
Bu literatüre katkı yapanlardan birisi de, Zeppelin Üniversitesi'nden arkadaşım Prof. Dr. Jörn von Lucke'dir.
Berlin ve Friedrichshafen'da sürdürdüğü çalışmalar önemli bir ilgi görüyor.
Kendisinin çalışmalarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://joern.von-lucke.de/

25 Ağustos 2011 Perşembe

Chatam House'un Gözüyle Ortadoğu'da Kadının Geleceği

Kadınlar Arap Baharı'nda başroldeydi. Bütün süreçlerde kadınlar yer aldı. Fakat, yeni oluşumlarda kadının rolü ne olacak?
Demokrasi ve otoriter rejimler arasında gidip gelen Ortadoğu, kadınlara yeni rejimlerde nasıl yer verecek?
Bu ve benzeri sorulara Chatam House bir makaleyle cevap arıyor

http://www.chathamhouse.org/publications/twt/archive/view/177217

23 Ağustos 2011 Salı

"many eyes" AÇIK YÖNETİM VE YURTTAŞLAR

Barack Obama'nın 2009 yılında başlattığı Açık Yönetim "Open Government" tartışmaları literatürde çok önemli bir yer edindi. giderek yükselen bir kavram.
Yapılan yorumlardan birisinde "birçok göz ile görmek ve birçok kulak ile işitmek" açık yönetim olarak tanımlanıyor.
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/datasets/obamas-transparency-and-open-gover/versions/1

"Senin paran, senin kentin"

Belediye bütçesi vatandaşlarla birlikte yapılıyor. Açık, demokratik, hesap verebilir ve paydaşlara dayalı bir yönetimin en iyi uygulamalarından birisi...
Bütçe halka açık olduğu zaman, diğer alanlarda bir sıkıntı olması beklenmemeli. Bütçe şeffaf ve etkin bir yönetim için halkın gözü önünde olması gereken en önemli belge..
"Senin paran ve senin kentin" sloganıyla yurttaşların bütçe yapımına çağrılması çok anlamlı....


https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2010/index.php

22 Ağustos 2011 Pazartesi

"Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim"

Akif Çukurçayır, "Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim", ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ-I, (Ed.: Hüseyin Özgür & Muhittin Acar, Nobel Kitabevi, Ankara, 2003

http://www.idefix.com/kitap/cagdas-kamu-yonetimi-1-muhittin-acar/tanim.asp?sid=R2ONQ3YP4K2KDTF03HGV

UNDP-Türkiye Yönetişim ÇalışmalarıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye'de Demokratik Yönetişim'in güçlendirilmesi için bazı çalışmalar yapıyor. İlgilenenlere:
http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=3132

16 Ağustos 2011 Salı

Gute Regierungsführung=Good Governance

Yönetişimin Almancası: Gute Regierungsführung... Çok mu gerekli... Evet, çünkü Almancada da iyi yönetişim diye çevrilmiş... Aslında yönetimin yönetimi gibi bir anlama karşılık geliyor...

http://de.wikipedia.org/wiki/Gute_Regierungsf%C3%BChrung

14 Ağustos 2011 Pazar

KENT KONSEYLERİ

5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 76. maddesi ile öngörülen Kent Konseyi mekanizması, önemli bir yerel yönetişim modeli...
Bu konuda TÜBİTAK destekli projemizle ilgili ayrıntılar:


Fotoğraf Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin "Kentlilik Kültürü ve Kentlilik Bilinci" konulu panelinden... Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Kemal Kartal, Prof. Dr. Bekir Parlak, Prof. Dr. Fatih Yüksel (Dekan), Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven, Doç. Dr. Ayşe Özcan

10 Ağustos 2011 Çarşamba

Mashups

mashups- Bileşik Portal?
To put an agency's data in context, a site might combine that data with other agencies' data or with outside sources. (Open Gov. , 2010: 86) David G. Robinson a.o.

Web 2.0 yani yeni nesil internet ile hayatımızı giren , bir veya birden fazla farklı veri kaynağını kullanarak bütünleşik uygulamalar oluşturma tekniğidir. Mashup'ı tam olarak türkçeye çevirmek zor ama Daha Kullanışlı Karışım anlamına getirebiliriz diye düşünüyorum . Bir mashup uygulamasının amacı tek başına çok fazla işlevsel olmayan verileri daha kullanışlı , bazen eğlenceli, bazen analiz edilebilir ve hatta getiriye dönüştürebilir hale getirmektir.Örneğin facebook'taki arkadaşlarınızın hangi şehirde oldukları çokta önemli bir data olmaya bilir ama tüm arkadaş listenizdekilerin bulundukları şehirlerde resimleriyle birlikte bir harita üzerinde durduğunu görmek eğlenceli olabilir.

In web development, a mashup is a web page or application that combines data or functionality from two or more external sources to create a new service. The term mashup implies easy, fast integration, frequently using open APIs and data sources to produce results that were not the original reason for producing the raw source data. An example of a mashup is the use of cartographic data to add location information to real estate data, thereby creating a new and distinct web API that was not originally provided by either source  

Kamu Yönetiminde Yeni Kavramlar ve Yönetişim

"Collaborative democracy—government with the people—is a new vision of governance in the digital age. Wiki Government explains how to translate the vision into reality. Beth Simone Noveck draws on her experience in creating Peer-to-Patent, the federal government's first social networking initiative, to show how technology can connect the expertise of the many to the power of the few. In the process, she reveals what it takes to innovate in government.
Wiki Government
Open Government
Government 2.0
Participation 2.0
Collaboration 2.0